RECONCILIEM-NOS

Donada la situació política i social que vivim en el nostre país, volem pregar junts per la convivència social, la llibertat, la justícia i la pau. En definitiva per tot allò que considerem com a Drets i deures inalienables a tots els pobles i persones.