Mostra totes les entrades de arxreus

Què fer en el cas d’una defunció?

Durant tot aquest temps de crisi sanitària no es podrà celebrar cap Celebració exequial pels nostres difunts ni a les Esglésies Parroquials ni a les Sales de Cerimònies dels Tanatoris. Malgrat aquesta restricció ningú impedeix que les famílies cristianes i l’Església pugui continuar pregant pels nostres difunts.

Demanem a les famílies cristianes que en una situació normal haguessin demanat a l’Església de fer una celebració exequial pel seu difunt: QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB LA SEVA RESPECTIVA PARRÒQUIA, AMB EL SEU RECTOR PER TELÈFON O VIA E-MAIL. Podeu consultar a través de les pàgines webs de les Parròquies els diferents telèfons de contacte.

El sacerdot o responsable de la Pastoral us podrà acollir, escoltar i donar-vos una paraula d’afecte i de consol, encara que sigui per telèfon.

El sacerdot podrà oferir una Missa pel vostre difunt, ja que cada sacerdot segueix celebrant la Missa en privat (és a dir, a porta tancada sense la participació d’altres cristians/nes). Oferir la Missa per un difunt és pregar per ell i demanar la seva salvació eterna. Encara que no ens puguem reunir tots junts el sacerdot por pregar pel difunt oferint una Missa.

El sacerdot i la família ens posarem d’acord per a Celebrar unes Exèquies a la Parròquia tant bon punt es puguin celebrar.

Per a tot això és important e imprescindible que cada família es POSI EN CONTACTE AMB LA PARRÒQUIA EN EL MOMENT DE LA DEFUNCIÓ D’ALGUN CRISTIÀ O CRISTIANA.

Els Rectors de les Parròquies de Reus

ARXIPRESTAT DE REUS