CONFIRMACIÓ

El Sagrament de la Confirmació es rep a partir de l’adolescència, joventut o d’adult. És un Sagrament que es rep una sola vegada a la vida i completa el Baptisme.

Amb aquest Sagrament un cristià/na rep la Plenitud de l’Esperit Sant

Aquest sagrament l’administra el Bisbe de cada Diòcesi i totes les Parròquies ofereixen cursos de preparació per a rebre aquest Sagrament.

El jove o adult que és confirmat rep espiritualment els 7 dons de l’Esperit Sant: Saviesa, Enteniment, Consell, Fortalesa, Ciència, Pietat i Respecte a Déu. Amb aquests dons podrà viure una vida cristiana més confiada a Déu i més valenta per tal de donar testimoni de la fe i actuar en conseqüència amb l’Evangeli.