PREGAR PELS DIFUNTS

Les celebracions exequials

L’Església encomana a Déu els germans que ens han deixa’t i prega per la seva Resurrecció

Les famílies cristianes s’han de posar en contacte amb el Rector de la Parròquia on pertanyia el difunt per tal de concertar la celebració de les exèquies. Ho poden fer directament o a través del personal dels serveis funeraris de Reus.

Cal decidir en quin lloc es farà la celebració:

  1. Celebrar les Exèquies a l’Església Parroquial
  2. Celebrar les Exèquies en les Sales de Cerimònia dels tanatori

També caldrà decidir quin tipus de celebració es demana a l’Església:

  1. Missa Exequial : es celebra la Santa Missa i s’ofereix pel repòs etern del difunt. Celebrar la Missa vol dir que hi ha la Consagració del Pa i del Vi i que els assistents poden rebre la Comunió. Només es celebraran Misses Exequials en les Esglésies Parroquials.
  2. Celebració Exequial : és tracta d’una Celebració on es proclama la Paraula de Déu i es prega pel difunt. Aquest tipus de celebració es pot realitzar tant a les Esglésies Parroquials com en les Sales de Cerimònies dels Tanatoris.

En ambdòs casos la Parroquia convida als familiars a una Missa de Difunts que es celebrarà posteriorment en l’Església Parroquial i s’oferirà la Santa Missa per diversos difunts.

Misses de Difunts

Segons una antiga tradició l’Església ofereix Misses pels difunts. El valor salvífic de la Missa s’aplica per la salvació de l’ànima d’un difunt. La família pot encarregar Misses pels seus difunts sempre que vulgui. Cal demanar-ho al Rector de la Parròquia i es demana un donatiu (anomenat estipendi) de 10 euros.