VIA CRUCIS

La pregària del Via Crucis (camí de la creu) és una meditació de la Passió i Mort de Jesús. Durant el temps de Quaresma i Setmana Santa es fa en moltes Esglésies. Consta de 14 estacions:

Primera Estació: Jesús és condemnat a mort per Pilat

Segona Estació: Jesús carrega la seva creu

Tercera Estació: Jesús cau per primera vegada sota el pes de la creu

Quarta Estació: Jesús es troba amb la seva Mare

Quinta Estació: Simó de Cirene ajuda Jesús a portar la creu

Sisena Estació: La Verònica eixuga el rostre de Jesús

Setena Estació: Jesús cau per segona vegada

Vuitena Estació: Jesús consola a les dones de Jerusalem

Novena Estació: Jesús cau per tercera vegada

Desena Estació: Jesús és despullat dels seus vestits

Onzena Estació: Jesús és clavat a la creu

Dotzena Estació: Jesús mor a la creu

Tretzena Estació: Jesús es davallat de la creu i Maria el rep en els seus braços

Catorzena Estació: Jesús és posat en el sepulcre